Vương mùi nhớ cơm sườn An Hữu!

Vương mùi nhớ cơm sườn An Hữu!

0
Có thể, dĩa cơm sườn thân quen luôn “ngồi” chiếu dưới so với tô phở bò Kobe đắt đỏ. Nhưng thấp chưa hẳn là thường!