Cảnh giáo viên đánh trẻ tại một trường mầm non ở thành phố Hoàng Thạch thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc /// Chụp từ clip

Sa thải giáo viên mầm non đánh trẻ

0

Một nữ giáo viên mầm non ở quận Hoàng Thạch Cảng thuộc thành phố Hoàng Thạch của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa bị sa thải sau khi đoạn phim quay cảnh cô này đánh trẻ tại lớp được đưa lên mạng.

Cha mẹ không nên trừng phạt con bằng roi vọt /// Reuters

Cha mẹ không nên dạy trẻ bằng roi vọt

1

Một chuyên gia về quyền lợi trẻ em vừa nhấn mạnh trẻ em cần sớm được dạy cách tự vệ để không trở thành nạn nhân bị bạo hành và cha mẹ không nên dạy trẻ bằng roi vọt.

 /// Ảnh minh họa: Đào Ngọc Thạch

Yếu tố nào quyết định chống bạo hành trẻ?

1
Vụ việc nhóm trẻ độc lập ở Đà Nẵng hành hạ trẻ trong bữa ăn một lần nữa cho thấy chống bạo hành trẻ trong trường mầm non là vấn đề hết sức cấp bách. Vấn đề đặt ra là giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này chứ không phải cứ chặn chỗ này lại xuất hiện ở chỗ khác.