Cách ăn mặc của nam công nhân Sài Gòn xưa, thời đó gọi là cu-li (coolies) /// Ảnh: T.L của tác giả Lê Nguyễn

Những sinh hoạt và gu thời trang 'độc, lạ' của người Sài Gòn xưa

7
Đầu thập niên 1860, ở Sài Gòn có nhiều con đường lớn bắt đầu xuất hiện với lối kiến trúc kiên cố: dinh Đổng lý Nội vụ - còn gọi là Dinh thượng thơ (Direction de l’Intérieur -1864), dinh Thống đốc (Palais du Gouvernement -1868), nhà thờ Lớn (1877)…