Nghỉ lễ phải dạy bù !

Nghỉ lễ phải dạy bù !

2
Nhiều giáo viên Trường tiểu học Phạm Văn Đồng (Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), cho biết phải dạy bù vào ngày 5.9 do nghỉ lễ Quốc khánh (2.9) trong ngày thứ tư.