Fami - thương hiệu tôn vinh giá trị gia đình Việt

Fami - thương hiệu tôn vinh giá trị gia đình Việt

0
Từ lâu, tôn vinh giá trị gia đình Việt được nhãn hàng Fami lấy làm kim chỉ nam cho các hoạt động kinh doanh, thông qua nhiều hành động, trong đó có nỗ lực truyền cảm hứng để các gia đình tăng tính kết nối, sẻ chia.