YOLA tiên phong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Anh ngữ

YOLA tiên phong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Anh ngữ

0
Trước tình hình dịch Covid-19, trung tâm Anh ngữ YOLA mang đến những khóa học kỹ năng tiếng Anh độc đáo cùng những trải nghiệm hiếm có để giúp trẻ trưởng thành hơn, tự tin sở hữu một mùa hè sáng tạo cho riêng mình.
Những bài học thực tế tại KINDY CITY

Những bài học thực tế tại KINDY CITY

0
Chương trình vui học xây dựng từ thực tế, với các phương thức tiếp cận hiện đại, cho phép trẻ tự khám phá, tri nhận, trở nên tự tin và trưởng thành vững chãi.