Nghệ thuật trong trường học

Nghệ thuật trong trường học

0
Nghệ thuật là một phần tất yếu của cuộc sống. Tại trường song ngữ EMASI, tình yêu và sự trân trọng cho nghệ thuật đã đi vào hơi thở học tập hằng ngày của các em học sinh.