Quét mã QR có ngay tài liệu về chương trình /// NGỌC DƯƠNG

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020: Diễn đàn xanh

0
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần 3 - 2020 chủ đề 'Việt Nam 2045' gây ấn tượng với các đại biểu tham gia và đông đảo khách mời, phóng viên không chỉ bởi những phiên thảo luận chất lượng, mà còn bởi khâu tổ chức.
Các đại biểu thảo luận về chủ đề “Vai trò của khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước” /// LÊ THANH

Việt Nam cần nhiều doanh nghiệp công nghệ

0
cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần loại con người ra khỏi quá trình sản xuất trực tiếp, đưa xã hội hướng tới nền kinh tế tri thức và một xã hội thông tin
Những trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu gặp nhau giữa TP.HCM /// Ảnh Ngọc Dương

Việt Nam năm 2045 sẽ như thế nào?

1
Nhiều trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã hội tụ tại TP.HCM, và qua các điểm cầu để phác họa bức tranh Việt Nam năm 2045.