Kỹ thuật viên xét nghiệm Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trước khi lấy mẫu dịch hầu họng tại khu cách ly Bệnh viện C trong những ngày “phong thành”	 /// ẢNH: TRẦN HỒNG NGA

Những tháng ngày không thể quên

1
Khi ca Covid-19 đầu tiên phát hiện tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7.2020, chúng tôi thực sự cùng các đồng nghiệp bước vào cuộc chiến tận dụng từng giờ từng phút, chạy đua với thời gian.