VN đã làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19	 /// Ảnh: Thúy Anh

Khẩn cấp mua vắc xin Covid-19 cho nhân dân

1
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về chủ trương mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân, thực hiện trong điều kiện khẩn cấp, với kinh phí mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước.