Nepal vừa mới mở cửa lại Everest cho hoạt động leo núi /// AFP/Getty

Covid-19 lan đến đỉnh Everest

0

Ca dương tính đầu tiên với Covid-19 đã được phát hiện ở điểm cắm trại Everest (EBC) trong tháng này, ngay sau khi Nepal mở cửa đón người leo núi quay lại đỉnh Everest vào đầu tháng 4.