Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan và 3 quả dứa trên bàn làm việc, hưởng ứng chiến dịch của bà Thái Anh Văn /// Twitter

Đài – Trung trong cuộc chiến dứa

0

Trong lúc cuộc chiến dứa giữa Đài Loan và Trung Quốc đang tăng nhiệt, một số quốc gia tranh thủ cơ hội này để đứng về phía chính quyền nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.