18 nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV

18 nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV

0
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc hôm 20.7, Quốc hội đã kiện toàn các nhân sự lãnh đạo Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội khóa XV cũng đã bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước khóa XV.