Các nghiên cứu hiện nay cho biết kháng thể chống Covid-19 không kéo dài mãi mãi	 /// Ảnh: REUTERS

Hiểu đúng về kháng thể Covid-19

0
Các chuyên gia cho hay có ít nhất 3 con đường dẫn đến việc hình thành kháng thể chống lại SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19): chủng ngừa, từng nhiễm vi rút rồi khỏi bệnh, di truyền từ mẹ sang con.