Bắt bị can Lê Chí Thành

Bắt bị can Lê Chí Thành

101
Bị can Lê Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.