Thời đại 4.0 mở lối phát triển mới cho tài chính tiêu dùng

Thời đại 4.0 mở lối phát triển mới cho tài chính tiêu dùng

0
Sự phát triển của công nghệ số ngày nay diễn ra nhanh chóng, cái mới có thể xảy đến bất cứ lúc nào thay thế điều vừa được biết đến. Hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống đều dưới tác động của xu hướng này.