Tranh vẽ chân dung Alexandre de Rhodes /// Ảnh: Wikipedia

Alexandre de Rhodes là người nước nào?

3
Một thời gian dài, Alexandre de Rhodes được cho là người Pháp và đã khai sinh chữ Quốc ngữ, điều này cũng được khẳng định nhiều lần trong một số tài liệu Việt Nam.
Cách ăn mặc của nam công nhân Sài Gòn xưa, thời đó gọi là cu-li (coolies) /// Ảnh: T.L của tác giả Lê Nguyễn

Những sinh hoạt và gu thời trang 'độc, lạ' của người Sài Gòn xưa

7
Đầu thập niên 1860, ở Sài Gòn có nhiều con đường lớn bắt đầu xuất hiện với lối kiến trúc kiên cố: dinh Đổng lý Nội vụ - còn gọi là Dinh thượng thơ (Direction de l’Intérieur -1864), dinh Thống đốc (Palais du Gouvernement -1868), nhà thờ Lớn (1877)…
Phan Bội Châu (phải) và Phan Châu Trinh  /// ẢNH: T.L

Tình bạn 'Chung Kỳ, Bá Nha' của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu

0
Phan Châu Trinh (1872-1926), Phan Bội Châu (1867-1940) - hai trong số sĩ phu yêu nước nổi tiếng nhất Việt Nam, đại diện cho thế hệ trí thức sinh nửa sau thế kỷ 19, rất khác xa về tư tưởng và đường lối nhưng có chung tình bạn đẹp.
Lăng vua Dục Đức (An Lăng). /// Ảnh: Trần Đức Anh Sơn

Dục Đức, ông vua vắn số của triều Nguyễn

3
Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Chân, sinh năm 1853, con thứ hai của Nguyễn Phúc Hồng Y (con trai thứ tư của vua Thiệu Trị). Ông được vua Tự Đức chọn làm con nuôi, đến năm 1870 thì ban dụ chọn làm Hoàng trưởng tử.