Hòa Hiệp trong phim 'Trần Trung kỳ án'

Hòa Hiệp làm… quan

1
Trong phim truyền hình mới Trần Trung kỳ án, Hòa Hiệp vào vai một vị quan thanh liêm có tên là Trần Trung.